דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 13/08/2017

שטח לבניני ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, מוסדות חינוך וספורט שטח העסקה 2200.0 מ"ר בישוב דפנה.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

602212

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(6) - הענקת זכויות במקרקעין לצרכי ציבור

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(6) - הענקת זכויות במקרקעין לצרכי ציבור