דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 26/07/2017 דיווח ראשון: 30/07/2017

הארכת תוקף ללא שינוי כספי יתרה ללא מע"מ 45,500 ש"ח הנחיות וליווי גיאוטכני לתכנון תשתיותהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

שפירא-הלרמן מתכננים +1

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 36% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪82,301

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

601342

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
שפירא-הלרמן מתכננים 82,301₪28,888₪ (100% ב-2 התקשרויות)
ג.י.א. הנדסת קרקע וביסוס בע״מ -- (0% בהתקשרות בודדת)
סך הכל82,301₪28,888₪100%

הזוכים במכרז

שפירא-הלרמן מתכננים עד כה שולם:28,888₪ (100% ב-2 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:82,301₪
ג.י.א. הנדסת קרקע וביסוס בע״מ עד כה שולם:- (0% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:-
30/12/2023תום תקופת ההתקשרות
30/06/2023תשלום של ₪28,888, 35% מהסכום
31/03/2023תשלום של ₪28,888, 35% מהסכום
31/12/2022תשלום של ₪28,888, 35% מהסכום
30/09/2022תשלום של ₪14,444, 18% מהסכום
30/06/2022תשלום של ₪14,444, 18% מהסכום
31/03/2022תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2021תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/09/2021תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/06/2021תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/07/2017תחילת תקופת התקשרות