דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

התקשרות עם עמותת "אלין בית נעם" להקמת "שכונת קרית אלגה - שכונת האפשרויות הבלתי מוגבלות"

רוה"מ ← אלין- בית נועם (ע"ר)

161,000,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

600104

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף
11/09/2017תחילת תקופת התקשרות
10/09/1920תום תקופת ההתקשרות