דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תמ"א 42 הנה תכנית מתאר ארצית המשולבת לתחבורה יבשתית לדרכים, מסילות ומתקני תחבורה נוספים אשר יזמה המועצה הארצית

משרד התחבורה ← פרחי- צפריר אדריכלים בע״מ

2,925,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

599709

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/05/2019תום תקופת ההתקשרות
23/07/2017תחילת תקופת התקשרות