דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 20/06/2017 דיווח ראשון: 07/05/2017

ביצוע בדיקות שנתית, תיקונים ושדרוגים, למערכות הגזים הרפואיים : חמצן, אוויר וואקום ועוד, לרבות אספקה והתקנת חלקהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי וולפסון ←

זילברמן טכנולוגיות בע״מ

תרופות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪42,694

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

599493

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
06/05/2019תום תקופת ההתקשרות
07/05/2017תחילת תקופת התקשרות