דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪49,433שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותי גידול של פטל אדום

מנהל המחקר החקלאי ← בננות החוף - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

49,433

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

599356

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
בננות החוף - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ 98,866₪49,433₪

הזוכים במכרז

בננות החוף - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ עד כה שולם:49,433₪מתוך סכום המכרז:98,866₪
31/12/2018תום תקופת ההתקשרות
31/03/2018תשלום של ₪49,433, 100% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/09/2017תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/06/2017תשלום של ₪0, 0% מהסכום
13/06/2017תחילת תקופת התקשרות