דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 04/06/2017 דיווח ראשון: 01/06/2017

הפעלת הוסטלים- חברת שליו ובניוהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבריאות ←

שלו ובניו בע״מ

שירותי בריאות שירותי טיפול בריאותי שירותי מזון בריאותי שירותי רופאים מומחים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,926,030

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

598579

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(2) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(2) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/05/2018תום תקופת ההתקשרות
01/06/2017תחילת תקופת התקשרות