דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 18/05/2017

התקשרות עם קרן מחקרים שיבא - היחידה לאפדימיולוגיה - עבור ביצוע מחקר MRIפרסום כוונה להתקשרות

משרד הבריאות ←

שירותי מיחשוב שירותי מחקר הנדסה וטכנולוגיה טכנולוגיית הייצור שירותי הנדסה מיקצועים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

598012

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
08/06/2017תאריך אחרון להגשת השגות