דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 02/05/2017

בריאות - מרפאות הסכם פיתוח לחכר, מרפאה של שירותי בריאות כללית שטח העסקה 1500.0 מ"ר בישוב אבו תלול.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

597173

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(31) - הענקת זכויות במקרקעין לתאגיד בתחום הבריאות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(31) - הענקת זכויות במקרקעין לתאגיד בתחום הבריאות