דלג לתוכן עיקרי
פרסום כוונה להתקשרות /  טרם התקבלה החלטת ועדה (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪16,322שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק בע"מ" רכישת אנטיגן מסוג Erlichia Canis 12 well FA slide VMRD לצורך אבחון סרולוג

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ← הורייזן ביוטק בע״מ

16,322

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

595256

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
הורייזן ביוטק בע״מ 16,322₪16,322₪

הזוכים במכרז

הורייזן ביוטק בע״מ עד כה שולם:16,322₪מתוך סכום המכרז:16,322₪
30/06/2017תשלום של ₪16,322, 100% מהסכום
28/03/2017תאריך אחרון להגשת השגות