דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 28/02/2017

התקשרות עם אבי יקיר כספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו להפעלת הבובה קשקשתא לשנת 2017. אבי יקיר הוא המפעיל והמדדב של הבובה מאז יצירתה בפרסום כוונה להתקשרות

טלויזיה חינוכית ←

לבנה חכים בע״מ

שירותים הקשורים לטלביזיה

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

594918

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
09/03/2017תאריך אחרון להגשת השגות