דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 22/02/2017

כוונה להתקשרות עם ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו להספקת מבחנים פסיכולוגייםפרסום כוונה להתקשרות

המרכז לבריה"נ אברבנאל ←

סייקטק בע״מ

שירותי בריאות

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

594611

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
14/03/2017תאריך אחרון להגשת השגות