דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 21/02/2017 דיווח ראשון: 19/02/2017

בקרות איכות חיצוניותהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי שיבא תה"ש ←

ביוטסט בע״מ

יסודות וגזים כימיקלים ממיסים (חומרים) פיגמנטים שעוות ושמנים תוספים תרכובות ותערובות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪200,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

594570

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים
19/02/2018תום תקופת ההתקשרות
19/02/2017תחילת תקופת התקשרות