דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 08/02/2017 דיווח ראשון: 05/02/2017

בקשה להתקשר עם דואר ישראל לצורך שליחת מברקים ארצי, החל מתאריך 01/01/2017 ועד לתאריך 31/12/2017.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד המשפטים ←

חברת דואר ישראל בע״מ

הובלת דואר וחבילות
עד כה שולמו 22% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪17,550

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

593959

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
חברת דואר ישראל בע״מ 35,100₪3,829₪

הזוכים במכרז

חברת דואר ישראל בע״מ עד כה שולם:3,829₪מתוך סכום המכרז:35,100₪
31/12/2021תשלום של ₪3,829, 22% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪3,829, 22% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪3,829, 22% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪3,829, 22% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪3,829, 22% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪3,829, 22% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪3,829, 22% מהסכום
31/12/2017תום תקופת ההתקשרות
30/09/2017תשלום של ₪2,340, 13% מהסכום
30/06/2017תשלום של ₪858, 5% מהסכום
05/02/2017תחילת תקופת התקשרות