דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 29/01/2017 דיווח ראשון: 01/01/2017

שירות תחזוקה לביפרים הביפרים משמשים להעברת הודעות מגורמים חיצוניים (משטרה, מד"א פיקוד העורף) למנהלי צוות הביטחהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי וולפסון ←

ביפר תקשורת ישראל בע״מ

מכשירי תקשורת ואביזרים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪5,303

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

593354

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2017תום תקופת ההתקשרות
01/01/2017תחילת תקופת התקשרות