דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 18/01/2017 דיווח ראשון: 24/07/2016

הגדלת התקשרות עם חברת יוניסל לטובת שליחת מסרוני כתבהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות האוכלוסין וההגירה ←

פנטוק אחזקות בע״מ

תוכנות שרתים שרותי חינוך מיוחדים שירותים צבוריים (חשמל גז מים) שירותים למגזר הצבורי שירותי תקשורת שירותי חינוך והכשרה רכיבים לטכנולוגיות מידע ושידור ציוד תקשורת מולטימדיה ו- DataVoice ציוד נלווה למחשוב מסכי מחשב מכשירי תקשורת ואביזרים מחשוב ותקשורת מחשבים מדפסות כיתות הדרכה יחידות אחסון נתונים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪100,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

592888

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח
23/07/2017תום תקופת ההתקשרות
24/07/2016תחילת תקופת התקשרות