דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 15/03/2017 דיווח ראשון: 14/03/2017

בקשה להארכת התקשרות עם חברת "סינריון מערכות בע"מ" לתחזוקת תוכנה לניהול נוכחות עובדים לשנת 2017התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות האוכלוסין וההגירה ←

סינריון מערכות בע״מ

מחשוב ותקשורת
עד כה שולמו 55% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪147,866

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

592725

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
סינריון מערכות בע״מ 197,276₪79,917₪

הזוכים במכרז

סינריון מערכות בע״מ עד כה שולם:79,917₪מתוך סכום המכרז:197,276₪
31/03/2020תשלום של ₪79,917, 54% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪79,917, 54% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪60,341, 41% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪52,883, 36% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪72,458, 49% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪47,065, 32% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪50,529, 34% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪21,556, 15% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪21,556, 15% מהסכום
31/12/2017תום תקופת ההתקשרות
30/09/2017תשלום של ₪1,343, 1% מהסכום
14/03/2017תחילת תקופת התקשרות