דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪654,591שהם85%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הארכת התקשרות עם האחות רחל ארבל

רשות האוכלוסין וההגירה ← ארבל רחל

772,135

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

591996

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
ארבל רחל 772,135₪654,591₪

הזוכים במכרז

ארבל רחל עד כה שולם:654,591₪מתוך סכום המכרז:772,135₪
30/06/2023תשלום של ₪654,591, 85% מהסכום
31/03/2023תשלום של ₪644,725, 83% מהסכום
31/12/2022תשלום של ₪617,152, 80% מהסכום
31/03/2022תשלום של ₪577,046, 75% מהסכום
31/12/2021תשלום של ₪515,951, 67% מהסכום
30/09/2021תשלום של ₪497,686, 64% מהסכום
30/06/2021תשלום של ₪478,641, 62% מהסכום
31/03/2021תשלום של ₪461,151, 60% מהסכום
31/12/2020תשלום של ₪432,578, 56% מהסכום
30/09/2020תשלום של ₪435,875, 56% מהסכום
30/06/2020תשלום של ₪400,829, 52% מהסכום
31/03/2020תשלום של ₪377,820, 49% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪335,466, 43% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪301,836, 39% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪276,423, 36% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪246,109, 32% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪214,507, 28% מהסכום
30/09/2018תשלום של ₪139,979, 18% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪121,701, 16% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪102,593, 13% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪70,965, 9% מהסכום
30/06/2017תום תקופת ההתקשרות
15/01/2017תחילת תקופת התקשרות