דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 18/12/2016 דיווח ראשון: 14/12/2016

אחסון מערכת ברקת לשנת 2017התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבריאות ←

בזק בינלאומי בע״מ

תוכנות שרתים רכיבים לטכנולוגיות מידע ושידור ציוד תקשורת מולטימדיה ו- DataVoice ציוד נלווה למחשוב מסכי מחשב מכשירי תקשורת ואביזרים מחשוב ותקשורת מחשבים מדפסות יחידות אחסון נתונים
עד כה שולמו 101% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪33,199

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

591107

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
בזק בינלאומי בע״מ 81,005₪33,209₪

הזוכים במכרז

בזק בינלאומי בע״מ עד כה שולם:33,209₪מתוך סכום המכרז:81,005₪
30/09/2018תשלום של ₪33,209, 100% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪33,209, 100% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪33,209, 100% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪31,871, 96% מהסכום
30/09/2017תשלום של ₪15,935, 48% מהסכום
30/06/2017תשלום של ₪9,296, 28% מהסכום
31/05/2017תום תקופת ההתקשרות
31/03/2017תשלום של ₪0, 0% מהסכום
14/12/2016תחילת תקופת התקשרות