דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 29/11/2016 דיווח ראשון: 01/10/2016

התקשרות עם Yam Sas Evasion Spirit, צרפת לשם מתן שירותי פעילות שיווקיתהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד התיירות ←

יחסים בינלאומיים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪27,890

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

589564

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(31)(א) - התקשרות עם ספק חוץ - טובי חוץ

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(31)(א) - התקשרות עם ספק חוץ - טובי חוץ
30/09/2017תום תקופת ההתקשרות
01/10/2016תחילת תקופת התקשרות