דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 29/11/2016 דיווח ראשון: 21/11/2016

מכרז 15/12 אספקת שירותי ביקורת עבור מרכז ההשקעות הארכת התקשרויות תיקון פרוטוקול מס' 1505/12 סעיף 2. ז'.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הכלכלה והתעשייה ←

שירותי יעוץ לניהול
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪200,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

589546

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
27/11/2017תום תקופת ההתקשרות
21/11/2016תחילת תקופת התקשרות