דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 24/11/2016 דיווח ראשון: 03/11/2016

חשמלהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

חברת החשמל לישראל בעמ

שירותי בנייה ואחזקת מבנים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

589251

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
04/04/2017תום תקופת ההתקשרות
03/11/2016תחילת תקופת התקשרות