דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 10/11/2016 דיווח ראשון: 25/10/2016

הארכת התקשרות בהיקף כספי של 50,000 ש"חהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי הנדסה מיקצועים שירותי יעוץ משפטי
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪50,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

588262

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
30/06/2017תום תקופת ההתקשרות
25/10/2016תחילת תקופת התקשרות