דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 09/11/2016 דיווח ראשון: 01/01/2017

בקשת התקשרות עם הסוכנות היהודית להרחבת תכנית כנפים - תמיכה תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים. במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זווליווי לחיילים עולים בודדים משתחרריםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד העלייה והקליטה ←

כיתות הדרכה שירותי חינוך והכשרה שרותי חינוך מיוחדים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪2,500,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

588137

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(19)(א) - הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(19)(א) - הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית
31/12/2017תום תקופת ההתקשרות
01/01/2017תחילת תקופת התקשרות