דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 28/09/2016 דיווח ראשון: 26/09/2016

עודפים הרשאה לשימוש, עודפי עפר שטח העסקה 2855.0 מ"ר בישוב בת ים.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

אלקטרה השקעות (1998) בע״מ

מכירת קרקעות ומבנים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

586834

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
26/09/2017תום תקופת ההתקשרות
26/09/2016תחילת תקופת התקשרות