דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 22/09/2016 דיווח ראשון: 01/11/2016

אדריכל לליווי התכנון הסטטוטורי למגזר המיעוטים כולל קרקע פרטית בפרויקטים המפורטיםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

קאסם בקי
שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 85% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪249,800

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

586562

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
קאסם בקי 249,800₪211,679₪

הזוכים במכרז

קאסם בקי עד כה שולם:211,679₪מתוך סכום המכרז:249,800₪
30/09/2018תשלום של ₪211,679, 85% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪179,023, 72% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪87,170, 35% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪39,812, 16% מהסכום
31/10/2017תום תקופת ההתקשרות
30/09/2017תשלום של ₪18,215, 7% מהסכום
30/06/2017תשלום של ₪18,215, 7% מהסכום
31/03/2017תשלום של ₪2,602, 1% מהסכום
31/12/2016תשלום של ₪0, 0% מהסכום
01/11/2016תחילת תקופת התקשרות