דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בקשה להתקשרות עם יהודה אמסלם כחבר בוועדה הגיאוגרפית חיפה

משרד הפנים ←

166,093

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

586026

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5(ג)(4) - התקשרות עם מומחה - מינוי לועדה ציבורית/בורר/מ

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5(ג)(4) - התקשרות עם מומחה - מינוי לועדה ציבורית/בורר/מ
30/11/2017תום תקופת ההתקשרות
01/09/2016תחילת תקופת התקשרות