דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 04/09/2016 דיווח ראשון: 01/07/2016

התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו עם דינמיקה למתן שירותי נקיוןהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד התיירות ←

שירותי ניקיון
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪45,952

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

585613

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח
31/12/2016תום תקופת ההתקשרות
01/07/2016תחילת תקופת התקשרות