דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 21/09/2016 דיווח ראשון: 01/10/2016

הארכת התקשרות עם 2 הגופים - עמותת כנף של אהבה ועמותת לחן להפעלת פנימיות ייחודיות לנוער עובר חוק במצוקה, מכוח מהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הרווחה ←

שירותים למגזר הצבורי
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪2,092,608

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

585215

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/03/2017תום תקופת ההתקשרות
01/10/2016תחילת תקופת התקשרות