דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 21/08/2016 דיווח ראשון: 07/08/2016

בחירת מתכננים לפרויקט בניית תחנות לאם ולילד בנגב בתחום ניהול פרוייקטיםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבריאות ←

בס מנואל
שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 100% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪3,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

585138

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
בס מנואל 3,000₪3,000₪

הזוכים במכרז

בס מנואל עד כה שולם:3,000₪מתוך סכום המכרז:3,000₪
06/08/2021תום תקופת ההתקשרות
30/09/2018תשלום של ₪3,000, 100% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪3,000, 100% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪0, 0% מהסכום
07/08/2016תחילת תקופת התקשרות