דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 18/05/2005 דיווח ראשון: 01/01/1901

מירה אואן ומיכל שלייפר יועצות לשוניות ל"חטף פתח"התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

טלויזיה חינוכית ←

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪33,462

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

5849

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או
01/01/1901תום תקופת ההתקשרות
01/01/1901תחילת תקופת התקשרות