דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 27/07/2016 דיווח ראשון: 27/07/2016

התקשרות עם חברת "זכות מלידה בינלאומית" לטובת ביצוע פרויקט תגלית אקסלהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

כיתות הדרכה שירותי חינוך והכשרה שרותי חינוך מיוחדים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪3,000,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

583825

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף
31/12/2016תום תקופת ההתקשרות
27/07/2016תחילת תקופת התקשרות