דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 12/07/2016 דיווח ראשון: 05/07/2016

הכשרת דורשי עבודה במסלול כיתה במפעל נאות המושבההתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הכלכלה והתעשייה ←

נאות המושבה בע״מ

כיתות הדרכה שירותי חינוך והכשרה שרותי חינוך מיוחדים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪103,120

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

583135

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5(א)(4) + 5(ג)(2) - השכלה או הכשרה מקצועית - בדיקת מספר

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5(א)(4) + 5(ג)(2) - השכלה או הכשרה מקצועית - בדיקת מספר
06/07/2017תום תקופת ההתקשרות
05/07/2016תחילת תקופת התקשרות