דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 13/06/2016

כוונה להתקשרות במיזם משותף עם עמותת קרב יוזמות בחינוך לצורך תוכנית אלפא.פרסום מיזם ללא כוונת רווח

כיתות הדרכה שירותי חינוך והכשרה שרותי חינוך מיוחדים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

581736

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף
30/06/2016תאריך אחרון להגשת השגות