דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 01/06/2016

התקשרות עם המרכז הישראלי לכושר רגישי - הכשרת נהגים לנהיגה בחירום למאבטחים ושומרי ראש.פרסום כוונה להתקשרות

משרד הבריאות ←

כושר רגשי בע״מ

כיתות הדרכה שירותי חינוך והכשרה שרותי חינוך מיוחדים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

581342

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
20/06/2016תאריך אחרון להגשת השגות