דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 26/05/2016 דיווח ראשון: 30/05/2016

חשמל תאורה ותקשורתהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

עדי סולימן ניהול והנדסה בע״מ +1

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪93,449

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

581145

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5א(ב)(2) - התקשרות עם מתכננים - פניה תחרותית לקבלת הצעו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5א(ב)(2) - התקשרות עם מתכננים - פניה תחרותית לקבלת הצעו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
עדי סולימן ניהול והנדסה בע״מ 93,449₪-
ב.ר.מ.ד. מהנדסים יועצים בע״מ 34,047₪-

הזוכים במכרז

עדי סולימן ניהול והנדסה בע״מ עד כה שולם:-מתוך סכום המכרז:93,449₪
ב.ר.מ.ד. מהנדסים יועצים בע״מ עד כה שולם:-מתוך סכום המכרז:34,047₪
30/04/2024תום תקופת ההתקשרות
30/09/2022תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/06/2022תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/03/2022תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2021תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/09/2021תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/06/2021תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/03/2021תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2020תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/09/2020תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/06/2020תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/03/2020תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/09/2018תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/09/2017תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/06/2017תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/03/2017תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2016תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/09/2016תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/05/2016תחילת תקופת התקשרות