דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 23/05/2016

הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, הרחבה שטח העסקה 520.0 בישוב בית רימוןהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

580926

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין