דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 01/08/2016 דיווח ראשון: 10/05/2016

גיוס שירותי מפתח תוכנה במסגרת מכרז בתי תוכנההתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הפנים ←

תוכנות שרתים רכיבים לטכנולוגיות מידע ושידור ציוד תקשורת מולטימדיה ו- DataVoice ציוד נלווה למחשוב מסכי מחשב מכשירי תקשורת ואביזרים מחשוב ותקשורת מחשבים מדפסות יחידות אחסון נתונים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪53,640

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

580712

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 14ב - מכרז מרכזימכרז הנערך מטעם החשב הכללי בעבור המשרדים. ​לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 14ב - מכרז מרכזימכרז הנערך מטעם החשב הכללי בעבור המשרדים. ​לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
30/06/2016תום תקופת ההתקשרות
10/05/2016תחילת תקופת התקשרות