דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 08/05/2016

הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 751.0 בישוב דלתוןהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

580195

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין