דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 01/05/2016

1026 מ"ר לנקודת בית"ר עיליתפרסום כוונה להתקשרות

משטרת ישראל ←

עירית ביתר עילית

שירותים צבוריים (חשמל גז מים) שירותים למגזר הצבורי שירותי תקשורת

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

579980

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
18/05/2016תאריך אחרון להגשת השגות