דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪353,525,497שהם31%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אישור כי הסכם המסגרת בין המשרד להגנת הסביבה לבין החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה בע"מ (המצ"ב כחלק בלתי נפ

המשרד להגנת הסביבה ← החברה לשירותי איכות הסביבה בע״מ

1,160,261,408

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

579505

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3ד - פרסום עקרונות הסכם מסגרת הסכם לרכישת טובין, עבודה או שירותים, שנכרת עם ספק מכרז מסגרת בנושא מסויים ולתקופה מוגדרת, כאשר המפרט (העבודה או השירותים, כמותם או היקפם), אינו ידוע במועד כריתת ההסכם, והוא נקבע בידי המזמין, בדרך של ביצוע הזמנות מפעם לפעם, בתקופת ההסכם. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) עם חברה ממשלתית

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3ד - פרסום עקרונות הסכם מסגרת הסכם לרכישת טובין, עבודה או שירותים, שנכרת עם ספק מכרז מסגרת בנושא מסויים ולתקופה מוגדרת, כאשר המפרט (העבודה או השירותים, כמותם או היקפם), אינו ידוע במועד כריתת ההסכם, והוא נקבע בידי המזמין, בדרך של ביצוע הזמנות מפעם לפעם, בתקופת ההסכם. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) עם חברה ממשלתית
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
החברה לשירותי איכות הסביבה בע״מ 4,910,261,408₪353,525,497₪

הזוכים במכרז

החברה לשירותי איכות הסביבה בע״מ עד כה שולם:353,525,497₪מתוך סכום המכרז:4,910,261,408₪
15/04/2031תום תקופת ההתקשרות
31/12/2023תשלום של ₪353,525,497, 30% מהסכום
30/06/2023תשלום של ₪343,360,717, 30% מהסכום
31/12/2022תשלום של ₪374,960,596, 32% מהסכום
30/09/2022תשלום של ₪302,441,370, 26% מהסכום
30/06/2022תשלום של ₪262,030,613, 23% מהסכום
31/03/2022תשלום של ₪239,020,495, 21% מהסכום
31/12/2021תשלום של ₪153,238,989, 13% מהסכום
30/09/2021תשלום של ₪173,901,659, 15% מהסכום
31/03/2021תשלום של ₪133,743,185, 12% מהסכום
31/12/2020תשלום של ₪122,508,208, 11% מהסכום
30/09/2020תשלום של ₪100,192,265, 9% מהסכום
30/06/2020תשלום של ₪86,387,773, 7% מהסכום
31/03/2020תשלום של ₪79,622,780, 7% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪71,823,769, 6% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪69,321,215, 6% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪65,022,756, 6% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪56,478,323, 5% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪53,553,910, 5% מהסכום
30/09/2018תשלום של ₪26,533,784, 2% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪26,275,312, 2% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪24,513,941, 2% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪23,391,882, 2% מהסכום
30/09/2017תשלום של ₪18,825,937, 2% מהסכום
30/06/2017תשלום של ₪11,307,495, 1% מהסכום
31/03/2017תשלום של ₪1,297,537, 0% מהסכום
31/12/2016תשלום של ₪631,314, 0% מהסכום
30/09/2016תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/06/2016תשלום של ₪0, 0% מהסכום
17/04/2016תחילת תקופת התקשרות