דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 03/04/2016 דיווח ראשון: 31/03/2016

עודפים הרשאה לשימוש, מגרש 604 ע"פ תב"ע 166/03/18 שטח העסקה 13071.0 בישוב קרית מלאכי חיוביתפרסום כוונה להתקשרות

רשות מקרקעי ישראל ←

דינמיק תעשיות מגבונים בע״מ

מכירת קרקעות ומבנים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

578890

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/03/2017תום תקופת ההתקשרות
20/04/2016תאריך אחרון להגשת השגות
31/03/2016תחילת תקופת התקשרות