דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 31/03/2016

מסחר בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, אחסנה ומשרדים שטח העסקה 210.0 בישוב בית יהושעהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למסחר תעשייה ותיירות

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

578823

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין