דלג לתוכן עיקרי
פרסום כוונה להתקשרות /  טרם התקבלה החלטת ועדה (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪43,290שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

כוונה להתקשר עם NMC + חברת הד ארצי לצורך הפקת תקליטור חדש שירים לפרוייקט "זמר לך לגיל הרך" שירים לארועים מי

משרד החינוך ← אן.אם.סי. יונייטד אנטרטיינמנט בע״מ

43,290

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

578659

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
אן.אם.סי. יונייטד אנטרטיינמנט בע״מ 43,290₪43,290₪

הזוכים במכרז

אן.אם.סי. יונייטד אנטרטיינמנט בע״מ עד כה שולם:43,290₪מתוך סכום המכרז:43,290₪
31/03/2017תשלום של ₪43,290, 100% מהסכום
31/12/2016תשלום של ₪43,290, 100% מהסכום
14/04/2016תאריך אחרון להגשת השגות