דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 20/04/2005 דיווח ראשון: 15/03/2021

בקשה לאישור העסקת עו"ד כיועצים חיצוניים לטיפול בתיקים משפטיים שמוגשים נגד הלשכה למנהל אוכלוסים במ' ירושליםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הפנים ←

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

5780

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5(א)(2) + 5(ג)(1) - יחסי אמון מיוחדים - פניה תחרותית לק

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5(א)(2) + 5(ג)(1) - יחסי אמון מיוחדים - פניה תחרותית לק