דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 08/03/2016 דיווח ראשון: 01/05/2016

יעוץ תסביבתי הכנת דו"ח סביבתי בדיקת קיום אסבסט בשטח התכניתהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

יוזמות למען הסביבה והקהילה בע״מ

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 100% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪280,907

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

577802

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
יוזמות למען הסביבה והקהילה בע״מ 476,724₪280,907₪

הזוכים במכרז

יוזמות למען הסביבה והקהילה בע״מ עד כה שולם:280,907₪מתוך סכום המכרז:476,724₪
31/12/2021תשלום של ₪280,907, 100% מהסכום
30/09/2021תשלום של ₪280,907, 100% מהסכום
30/06/2021תשלום של ₪280,907, 100% מהסכום
31/03/2021תשלום של ₪280,907, 100% מהסכום
31/12/2020תשלום של ₪217,795, 78% מהסכום
30/09/2020תשלום של ₪217,795, 78% מהסכום
30/06/2020תשלום של ₪217,795, 78% מהסכום
31/03/2020תשלום של ₪217,795, 78% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪217,795, 78% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪217,795, 78% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪217,795, 78% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪217,795, 78% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪217,795, 78% מהסכום
30/09/2018תשלום של ₪217,795, 78% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪217,795, 78% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪217,795, 78% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪128,241, 46% מהסכום
30/09/2017תשלום של ₪128,241, 46% מהסכום
30/06/2017תשלום של ₪73,431, 26% מהסכום
31/03/2017תשלום של ₪73,431, 26% מהסכום
31/12/2016תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/09/2016תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/06/2016תשלום של ₪0, 0% מהסכום
01/05/2016תחילת תקופת התקשרות
01/03/2016תום תקופת ההתקשרות