דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 06/03/2016 דיווח ראשון: 06/03/2016

התקשרות לביצוע עבודת תצ"ר בערדהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

חץ הצפון מיפוי והנדסה בע״מ

שירותי יעוץ לניהול שירותי כוח אדם
עד כה שולמו 23% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪215,762

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

577690

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5(א)(1) + 5(ג)(1) - ידע ומומחיות מיוחדים - פניה תחרותית

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5(א)(1) + 5(ג)(1) - ידע ומומחיות מיוחדים - פניה תחרותית
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
חץ הצפון מיפוי והנדסה בע״מ 341,982₪48,546₪

הזוכים במכרז

חץ הצפון מיפוי והנדסה בע״מ עד כה שולם:48,546₪מתוך סכום המכרז:341,982₪
30/06/2023תשלום של ₪48,546, 22% מהסכום
31/03/2023תשלום של ₪48,546, 22% מהסכום
06/03/2019תום תקופת ההתקשרות
31/12/2017תשלום של ₪48,546, 22% מהסכום
30/09/2017תשלום של ₪48,546, 22% מהסכום
31/03/2016תשלום של ₪0, 0% מהסכום
06/03/2016תחילת תקופת התקשרות