דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 01/03/2016

בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך מגרש לפי החלטת מועצה - 1411 שטח העסקה 416.0 בישוב להבות חביבההתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע למגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

577450

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין