דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 28/02/2016 דיווח ראשון: 01/02/2016

מומחה תוכן לרישוי עסקיםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבריאות ←

שירותי ניהול יעוץ ומנהל שירותי מיחשוב שירותי מחקר הנדסה וטכנולוגיה שירותי כוח אדם שירותי יעוץ משפטי שירותי יעוץ לניהול ניהול נכסים טכנולוגיית הייצור שירותי הנדסה מיקצועים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪220,780

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

577321

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5(א)(2) + 5(ג)(2) - יחסי אמון מיוחדים - בדיקת מספר הצעו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5(א)(2) + 5(ג)(2) - יחסי אמון מיוחדים - בדיקת מספר הצעו
31/01/2017תום תקופת ההתקשרות
01/02/2016תחילת תקופת התקשרות