דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 21/02/2016 דיווח ראשון: 01/01/2016

ההתקשרות המפורטת להלן מתייחסת הן לניהול קונסורציום (באמצעות אוניברסיטת ת"א) והן להוצאות עבור מאגרי המידע.רפואהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי וולפסון ←

אוניברסיטת תל-אביב

ניהול נכסים שירותי יעוץ לניהול שירותי יעוץ משפטי שירותי כוח אדם שירותי ניהול יעוץ ומנהל
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪581,805

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

577031

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2016תום תקופת ההתקשרות
01/01/2016תחילת תקופת התקשרות